Multi-Architecture pipeline

Fijn dat ik de kans heb gehad om de CD- en CI-pipelines zo aan te passen dat de Docker-images die in de pijpleiding worden gegenereerd nu volledig ondersteuning bieden voor multi-architectuur images.

Op deze manier kunnen we zowel op zowel Intel als op ARM (AWS Graviton) instances en containerdiensten uitrollen. AWS Graviton biedt hogere prestaties voor lagere kosten in vergelijking met Intel en heeft ook een lagere ecologische voetafdruk.

Nu is het gewoon wachten totdat AWS Graviton spot instances ondersteunt in Fargate voor verdere kosten reductie.

In het project werden alle docker images die in de development flow en CD/CI-pipelines worden gebruikt, herzien, resulterend in kleinere images en consistentie tussen dev-, test-, staging- en productieomgevingen.

Het configuratiebeheer werd ook vereenvoudigd door het gebruik van een eenvoudige, stand-alone template parser voor het genereren van configuratiebestanden uit .env variabelen, die ik eerder in GoLang ontwikkelde. Ik ben tevreden dat mijn open source bijdrage in productie wordt gebruikt.Met deze post wil ik inzicht geven in de strategieën en gedachten achter mijn DevOps-projecten. Het laat mijn inzet zien om de DevOps best practices te volgen en up-to-date te blijven met technologische vooruitgang.Datum: December, 2023

Vaardigheden

  • Docker multiplatform build
  • AWS ECR
  • AWS CodePipeline