AI afbeeldingen op Apple OSX

Afbeeldingen maken met kunstmatige intelligentie

Tegenwoordig is het met generatieve Artificial intelligence mogelijk afbeeldingen van foto kwaliteit te maken op basis van 'prompts'. Een prompt is de opdracht die je een AI systeem geeft om de afbeelding te genereren, bijvoorbeeld:

'Een hond en een kat die samen in een ruimteschip naar Mars reizen, illustration, comic'.

Een prompt bestaat typisch uit een inhoudelijke beschrijving, en een aantal instructies, of er bijvoorbeeld een afbeelding van fotokwaliteit gemaakt moet worden of art-deco stijl of in strip verhaal stijl.

De meeste AI systemen voor afbeeldingen zijn online, in de cloud, te bedienen, bijvoorbeeld Dall-e-2 (van OpenAI die ook ChatGPT heeft gemaakt). Omdat het maken van afbeeldingen op deze manier zeer hoge server kosten met zich meebrengen, is het niet vreemd dat de meeste van deze diensten vroeg of laat betaald zijn.

Het is echter ook mogelijk om afbeeldingen op je eigen Apple computer te maken.


Stable Diffusion op Apple OSX

Stable diffusion is een model dat afbeeldingen van foto kwaliteit kan maken op basis van text prompts.

Stable diffusion is lokaal te draaien op een recente Apple computer via de app DiffusionBee (download DiffusionBee hier).
Hoe lang het duurt om een afbeelding te genereren hangt sterk af van de kracht die je computer heeft (in het bijzonder de grafische kaart). Reken op een 10-30 seconden per afbeelding op een stevige Mac M1.


Voorbeeld afbeeldingen

Datum: Juni, 2023

Instellingen in DiffusionBee

In DiffusionBee zijn verschillende instellingen te veranderen die van invloed zijn op je afbeelding (buiten de 'prompt').
Bijvoorbeeld, hoeveel creatieve vrijheid Stable Diffusion krijgt om van de prompt af te wijken, de resolutie, maar ook meer geavanceerde instellingen zoals de 'sampler' en het model dat gebruikt wordt om afbeeldingen te genereren.

Modellen in DiffusionBee

DiffusionBee komt met een standaard model om afbeeldingen te genereren, maar online zijn verschillende modellen te downloaden die goed zijn in het genereren van specifieke soorten afbeeldingen, bijvoorbeeld illustraties, of 'paper cut art'. Deze modellen zijn getraind op andere afbeeldingen dan het standaard model.

Veel modellen zijn te downloaden op https://huggingface.co/. Hierover binnenkort meer. Let wel op, niet elk model is veilig en sommigen zouden vatbaar kunnen zijn voor malware. In het algemeen genieten 'safe tensor flow' modellen de voorkeur omdat deze minder vatbaar zijn.